VITALE ORGANISATIES EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Persoonlijke ontwikkeling en de Vitale organisatie

Van onbewust naar Egowijs!

Gedrag is 95% automatisch. Toch zijn wij ons hier weinig van bewust.

We reageren en handelen steeds weer op dezelfde wijze. Zelfs als we ergens wel weten of voelen dat dit niet altijd effectief is. Ook binnen een team is er spraken van automatisch gedrag. Dit komt de samenwerken en creativiteit niet ten goede.

Wanneer we ons hiervan bewust worden kunnen we andere keuzes maken.

Persoonlijke ontwikkeling, 4 invalshoeken

1. Leven en werken vanuit je essentie. 

De management modellen snap je nu wel. Je wilt nu aan de slag in jouw realiteit. Het vraagt om lef en zelfacceptatie! Maar het is ook een geweldige reis om op dieper niveau te ontdekken wie je bent en hoe je anderen kunt inspireren.

Al eeuwen lang weten we dat de mens wil leven en ‘zijn’ vanuit zijn geluksgevoel. Vanuit wie hij echt is. Je zou kunnen zeggen: vanuit zijn essentie. Dit komt terug in de persoonlijkheidsindeling en beschrijvingen van het Enneagram.

Wij zien het Enneagram als een persoonlijkheid ontwikkelingsmodel.
De gekoppelde psychologische gezondheidsleer zorgt voor persoonlijke groei en brengt mensen door "zelf-her-innering" in beweging naar hun hogere psychologische capaciteit.

In de psychologie wordt het benoemd als onafhankelijk welzijn. Vol bezieling het leven aangaan.

2. Persoonlijke groei

Wij vinden dat iedereen het recht heeft om in contact te komen met zijn 'werkelijke zelf'. Dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om zijn natuurlijke talenten in te zetten voor een hoger doel.

Groeien betekent loskomen van je egodefensies en het volledig beschikbaar krijgen van je essentie en je talenten. Zodat je kan transformeren van onbewust naar bewust leven.

Word je bewust van je diepere persoonlijkheid en nog sluimerende talenten. Het is zonde om als het ware ‘mechanisch’ door het leven te gaan.

Leer je persoonlijkheidsprofiel kennen en doe de Type test (deze test is bijzonder omdat hij uitgaat van de drijfveren en motivatie van mensen en niet alleen van hun gedrag)

Heb je de typetest al gedaan, kom dan eens langs bij de gratis Introductie workshop om meer te leren over de types, zie Agenda.

Een duurzame toekomst vraagt om ''wakker'' worden! Je essentie toelaten brengt vanzelf wijsheid

3. Thuiskomen in je persoonlijkheidstype  

Het Enneagram beschrijft 9 persoonlijkheidstypen.
Ieder mens heeft één basistype dat het meest zijn/haar gedrag weergeeft.

Door te leren over je basistype ga je jezelf beter begrijpen.

  • Waarom je voelt en doet zoals je gewoonlijk voelt en doet en welke patronen hierin te herkennen zijn.
  • Motieven en drijfveren van ons type laten zien welke huidige en potentiële kwaliteiten gerichter ingezet kunnen worden.
  • Belemmeringen en valkuilen worden helderder.

Hiermee biedt het Enneagram een herkenbare weg tot zelfkennis en dus zelfmanagement.

Tijdens de training krijg je handvatten aangereikt om deze inzichten in de praktijk te brengen. Je krijgt de mogelijkheid om, los van je basistype, een andere aanpak te kiezen.

4. Bewustworden van je belemmerende gewoontes en je sluimerende talenten  

Wees je bewust dat je een keuze moment hebt in hoe je voelt en reageert. 

Don Riso en Russ Hudson hebben niet alleen 9 persoonlijkheidstypen beschreven. Ze hebben ook per type een onderverdeling gemaakt in een laag-gemiddeld-hoog psychologisch gezondheidsniveau.

In de welbekende 'vechten-vluchten-bevriezen' modus heb je een lager psychologisch gezondheidsniveau. Automatische gedragspatronen nemen het dan van je over. In een ontspannen modus heb je een hoger psychologisch gezondheidsniveau. Je kan dan sturing geven aan hoe je voelt en reageert. Je bent letterlijk meer in controle!

Hoe sneller je dit herkent en hoe vaker jij vanuit een hoog gezondheidsniveau kunt reageren hoe beter het is.

Dan merk je welke invloed dit niveau heeft op ons werk en in de relaties die we hebben met de mensen om ons heen. 

Ken jezelf en (h)erken de ander

Wanneer een team hiermee aan de slag gaat wordt het als vanzelf sterk en innovatief. Dit vraagt wel wat van de individuele teamleden. Zij moeten bereid zijn om kwetsbaar naar zichzelf te kijken en zich persoonlijk te ontwikkelen.

Dat kan alleen wanneer de Egowijs leider een veilige leeromgeving weet te creëren. De eerste stap die jij hierin kan zetten is je bewust worden van je eigen automatische patroon.

Wordt het leidende principe in innovatie en veranderingsprocessen

Jan den Boer, Programma Manager Rabobank, Enneagramtype 7 - De Enthousiaste Aanjager

''Na 3 jaar trainen ben ik nog steeds geboeid en gebonden door de wijze waarop de trainers je meenemen in een zoektocht naar je essentie.
Het grote verschil met alle modellen die ik vóór het Enneagram heb gezien is de gelaagdheid die erin zit en de koppeling met gezondheidsniveaus. Dit maakt het zo compleet dat je nooit uitgestudeerd raakt.

We richten ons in de trainingen niet op de theorie (hoewel we goede boeken tot onze beschikking hebben) maar werken doorlopend aan reflectie en intervisie met elkaar. Nog steeds ben ik telkens geraakt door de directheid waarmee Albert zijn vlijmscherpe observaties kan brengen. Soms een beetje pijnlijk (maar dat zegt iets over mij...) maar altijd feedback zoals het hoort te zijn...neutraal en zuiver objectief.Volgend jaar dus weer inschrijven op Egowijs leiderschap Academie programma’s. Voor mij is dit de optimale vorm van persoonlijke groei''.

Bart Ratgers, Interim Manager, Enneagramtype 5 - De Integrerende Nadenker

Met het enneagram in het achterhoofd en de hernieuwde inzichten ben ik begonnen aan een lange reis om meer en meer te handelen vanuit mijn natuurlijke kracht (mijn essentie). Steeds vaker ben ik mij bewust van het handelen vanuit mijn eigen ego en de gevolgen hiervan en ook steeds vaker kan ik hierop pro-actief anticiperen. Met een glimlach om de mond kan ik nu meer midden in het leven staan.”

Neem gerust vrijblijvend contact op met Albert Kamphuis als je vragen hebt zoals:

  • een training of coaching zoekt die bij je past
  • gewoon is wil sparren over een situatie
  • meer wilt weten over onze aanpak en werkwijze
  • de Typetest hebt gedaan en je vragen hebt over de uitslag

ls basis de Enneagram persoonlijkheidsleer

Leer je persoonlijkheidsprofiel kennen en doe de Type test (deze test is bijzonder omdat hij uitgaat van de drijfveren en motivatie van mensen en niet alleen van hun gedrag).

Word je bewust van je diepere persoonlijkheid en nog sluimerende talenten. Het is zonde om als het ware ‘mechanisch’ door het leven te blijven gaan

Typetest rapp talentenkaart 2.jpg