Executive Coaching voor bezield leiderschap

Executive coaching voor bezield leiderschap

Als mens hebben we een aangeboren innerlijk systeem van waaruit we met anderen willen samenwerken.

We hebben aangeboren voorkeuren. In eerste instantie gaan we het leven aan vanuit één van deze drie voorkeuren:

 1. We gaan het aan vanuit ons hart, het voelen,
 2. of vanuit ons hoofd, het denken,
 3. of we 'doen' vanuit onze buik, we handelen.

''Every heart sings a song, incomplete, until another heart whispers back. Those who wish to sing, always find a song. At the touch of a lover, everyone becomes a poet." - Plato

Orkest.jpg

Leidinggevenden willen resultaten behalen en hebben vragen als:

Je hebt een cirkel van invloed en die wil je effectiever krijgen:
We hebben veel ideeën en plannen maar we maken het niet af, hoe komt dat?’

Je wilt meer leren over jouw leiderschapsstijl en hoe die te verbreden:
Er wordt te weinig van mijn talenten gevraagd, hoe verbeter ik dat?’

Je ziet de noodzaak van een cultuur aanpassing:
Hoe krijg ik daar draagvlak voor?

Je team zou wel eens wat meer initiatief kunnen tonen:
Waarom doen ze niet wat ik wil?'

In je rol wil je jouw identiteit verdiepen en relaties versterken:
Waarom krijg ik feedback die ik niet begrijp?’

Persoonlijk Meesterschap ontwikkelen in de praktijk

Leiderschap laat zich gemakkelijk herkennen in de negen manieren van doen. Iedere leider heeft zijn persoonlijkheid die in grote mate zijn leiderschapsstijl bepaalt.

Het ontwikkelen van je individuele talent in een organisatie of team is essentieel om het vliegwiel van samenwerken op gang te brengen. 

Met behulp van de coaching richten we ons op je natuurlijke talent en hoe je kunt co-creëren in je organisatie. Je trekt je eigen conclusies en neemt zelf de verantwoordelijkheid om je inzichten en conclusies toe te passen.

De aanpak is divers en resultaat gericht. Anderen zijn je voorgegaan en kunnen je vertellen wat het hen heeft opgebracht. Referenties zijn beschikbaar.

IC drie lagen 1.jpg

Welke vorm van coaching zou je willen?

Ieder coachingstraject begint met een vrijblijvend kennismakingsgesprek om gezamenlijk te bepalen wat een eventuele aanpak wordt. Eerst indivueel met eigen leerdoelen? Een combinatie met het team? Meerdere vormen zijn mogelijk. Een individueel traject vraagt 10 sessies.

Wat ook kan is een co-coaching traject. Je wilt meer sparring op acties die je onderneemt. Meer inhoudelijk het hoe verbeteren.

Bijvoorbeeld als CEO met de Directie de werkrelatie verbeteren of het hoe van de jaarlijkse begroting cyclus verbeteren. 

Het kan ook gaan over de wens de veranderingsopdracht die je hebt succesvoller te maken, obstakels te herkennen en op te lossen.

De coach hanteert een probleemgestuurde benadering.

Het kennisgsmakingsgesprek is bedoeld als een verkenning van wensen en leerdoelen. Wat zou een coachingsaanpak daarbij kunnen zijn en toelichting op de werkwijze van de coach.

Voorafgaand aan het gesprek het verzoek de gratis online persoonlijkheid typetest in te vullen

Het coachingstraject wordt gestart vanuit het hier en nu in de werksituatie.

Uitgangspunt is dat de coaching sessies voorlopig online plaatsvinden.

Je kunt ook de Leiderschap Training als coaching traject in 10 sessies met veel praktijk oefenen aanvragen.

Wat je als resultaat kunt verwachten

Enkele resultaat voorbeelden:

 • Meer vanuit je essentie denken, voelen en handelen
 • Verbetering van je co-creatie kracht met het team
 • Bewust geworden van al je natuurlijke talenten
 • Je hebt de automatische patronen als belemmerende gewoontes stopgezet
 • Je kunt omgaan met de wisselingen in je psychologische gezondheidsniveau
 • Je hanteert de integrale aanpak van de InnovatieCirkel
 • Jouw leerdoelen zijn gehaald!

Door te werken aan je persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende, gaan medewerkers met meer vertrouwen en inspioratie aan de gang. 

Er is een positief effect op de organisatie en je opereert vanuit innerlijke rust, in balans met wat jij wil bereiken.

De coaching is afgestemd op jouw persoonlijkheid en leerdoelen en de daarbij behaalde resultaten zijn daardoor zeer verschillend.

Het programma bestaat uit de intake sessie, gevolgd door negen coaching sessies van maximaal anderhalf uur. Vanwege Corona zijn de sessis online. De tariefstelling is € 200,00 per uur, excl. BTW. Onder andere de volgende thema’s behandelen we:

1. Thuiskomen in jouw basistype

Op basis van een zelfanalyse en het ontdekken van je Enneagramtype werken we aan het bewust worden van de werking van je persoonlijkheidsdynamiek. Hiermee krijg je meer begrip over waarom je voelt en doet zoals je dat doet en welke patronen hierin te herkennen zijn. Door in te gaan op de psychologische gezondheidsniveaus van Riso en Hudson krijg je een enorme verdieping op de werking van je psyche. De herkenning van de bewegingen in je persoonlijkheidstype is belangrijk om bewustzijn te krijgen dat je een keuze moment hebt in hoe je voelt en reageert. Ga je in 'vechten-vluchten' modus en nemen je automatische gedragspatronen het van je over of is je reactie vanuit een hoger gezondheidsniveau. Hoe beter je die herkenning hebt en hoe vaker je reactie uit hoog gezondheidsniveau is, hoe beter de gewenste ontwikkelstappen te maken zijn.

2. Verbeteringen in de praktijk van het samen werken ervaren

Probleemloos in de samenwerking met anderen staan, waarde toevoegen en het idee hebben dat je leven in een vloeiende stroom verloopt is een gevolg van voortdurend in het hier-en-nu staan. Je authentieke zelf, of je essentie, helpt je daarbij. De weg er naar toe verkennen we en door prakrijkgericht te werken aan het floreren van de organisatie.

3. De organisatie ontwikkeling en de team samenwerking verbeteren met behulp van de InnovatieCirkel© aanpak

De InnovationCircle (IC) is een transformatief verander- en complexiteitskader dat helpt je kijken naar verandering en innovatie op verschillende niveaus tussen mensen. Relatiepatronen, verwijzend naar hoe mensen zich tot elkaar verhouden en de omgeving (context) waarin ze werken, zijn georganiseerd rond de vijf fasen van de InnovatieCirkel. Elke fase heeft een noodzakelijke functie en is een katalysator voor het openen van mogelijkheden.

Neem gerust contact op met onze Executive coach Albert Kamphuis, voor een vrijblijvend adviesgesprek over coaching

 • Je bent op zoek naar een coachingstraject wat bij je past en bent op zoek naar advies.
 • Je wilt meer over de aanpak en werkwijze weten
 • Je hebt een vraag over de diverse coachingsmogelijkheden
 • Je hebt de Typetest gedaan, je profiel aangemaakt. Je wilt een gratis verdiepingsgesprek met Albert.
Albert profielfoto.jpg Stuur een mail dan bel ik je. Of boek een belafspraak