Aanpak

Persoonlijke groei is de focus

De trainingen zijn in een groep en tegelijkertijd individueel, op maat voor jouw persoonlijkheid en leerproces. Groeien in een Egowijze inspirerende visie, van bewustwording naar handelen.

Je hoeft als leidinggevende geen halsbrekende toeren uit te halen om de talenten van de mensen in je organisatie naar boven te halen. Onze gestructureerde aanpak is gebaseerd op inzicht verkrijgen in het waarneembaar natuurlijk gedrag van mensen en hun drijfveren.

Je persoonlijke groei inspireert. Er ontstaat een sfeer in de organisatie waarin alles vanzelf lijkt te gaan. Door hier bewuster mee om te gaan word je effectiever en een inspirerend voorbeeld voor je team en collega's.

Je krijgt meer tijd om aandacht te besteden aan de dingen die er echt toe doen.

De aanpak van de Egowijs©Leiderschap Academie is vooral gebaseerd op het werk van Albert Kamphuis in de vorm van de InnovatieCirkel© aanpak. Uitgewerkt in zijn boek beschreven, wat gebaseerd is op breed en internationaal diepgaand onderzoek naar langdurig succesvolle organisaties.

Hij onderscheidt daarin drie stadia van ontwikkeling:

  1. Persoonlijke groei is het begin van onze aanpak. Uniek in de aanpak is dat in eerste instantie gekeken wordt naar de achterliggende motivaties van jou als leidinggevende. Deze vertalen zich in je denken, je gevoelens, je communicatie- en beslissingsstijl en dus je handelen.
  2. Vervolgens leren we je oog te hebben voor de motivaties in de interactie met je collega's en medewerkers en hoe je hun talenten activeert.
  3. Dan komt de mogelijkheid hoe je als Egowijs Leidinggevende ook van de organisatie een grootse en inspirerende werkplek kunt maken.

Waarom het Enneagram persoonlijkheid-ontwikkelingsmodel?

De vele duizenden jaren wijsheid die in het Enneagram verwerkt zijn en de koppeling die het legt tussen de Oosterse en Westerse Psychologie, geeft een enorme rijkdom aan inzichten in de persoonlijkheidsleer.

Deze psychologische gezondheidsleer die wij vanuit het Enneagram gebruiken, brengt mensen door "zelf-her-innering" in hun hogere psychologische capaciteit.

Groeien in je psychologische gezondheidsniveau betekent loskomen van je egodefensies en het beschikbaar krijgen van je essentie en je talenten.

Bovendien zet het Enneagram je niet in een "hokje", zoals vele andere persoonlijkheidsmodellen doen, maar vertellen hoe je uit je hokje kunt komen. Voor alle duidelijkheid, in onze jarenlange trainings verleden hebben we veel persoonlijkheidsmodellen gebruikt. Om een aantal te noemen: MBTI (Meyers Briggs TypeIndicator), de Brainmap, Human Dynamics, Carl Jungs archetype benadering of Management Drives etc.

Door de jaren heen en de wijsheid die we hebben opgedaan zijn we tot de overtuiging gekomen dat het Enneagram veruit de beste manier is om mensen te ondersteunen naar Egowijsheid, om ze in hun betere zelf te laten groeien.

Nieuw paradigma: Anders denken, anders voelen, anders doen.

Het oude paradigma van leiderschap uit de 20e eeuw stond voor hiërarchisch managen en productieconcepten.

Dit werkt niet duurzaam in onze dienstverlenende maatschappij. Wij maken gebruik van een nieuwe visie op leiderschap: basistalenten, persoonlijke groei, aanwezigheid (Presence) en Flow.

Vanuit authenticiteit elkaar ontmoeten op essentie, dan komen de beste resultaten vanzelf.

De visie van de Egowijs Leiderschap Academie B.V. is uitgewerkt in de vele manieren waarop de trainingen, adviezen en coaching wordt vorm gegeven.

Licentie Egowijs Leiderschap Stichting

De Egowijs Leiderschap Academie BV is als enige in Nederland bevoegd het gedachtegoed van de Egowijs Leiderschap Stichting te vercommercialiseren.

De Stichting beheerd het door Albert Kamphuis in de laatste 30 jaar ontwikkelde materiaal, zoals de ontwikkeling en leermaterialen van de InnovatieCirkel en de Egowijs Leiderschap trainingen.

Egowijs Leiderschap en het Good to Great onderzoek

Het gedegen onderzoek van Jim Collins uitgewerkt in zijn boek “Good to Great”, wijst uit dat excellente organisaties gecreëerd worden door mensen die zich nauwelijks door hun ego laten leiden en eigenlijk egowijs zijn.
Hierdoor ontketenen ze hun talenten, kunnen ze omgaan met onaangename feiten en balanceren ze in vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Het gevolg hiervan is een enorme zelfdiscipline waarmee resultaten worden gecreëerd, die vele malen het gemiddelde van de markt zijn.

Voor ons zijn de bevindingen van Jim Collins en zijn team een belangrijke bijdrage in onze aanpak geworden.

Neem gerust vrijblijvend contact op met Albert Kamphuis als je vragen hebt zoals:

  • een training of coaching zoekt die bij je past
  • gewoon is wil sparren over een situatie
  • meer wilt weten over onze aanpak en werkwijze
  • de Typetest hebt gedaan en je vragen hebt over de uitslag