De InnovatieCirkel Aanpak

De InnovatieCirkel©, routekaart van het Levende Systeem

De InnovatieCirkel als representatie van hoe mensen samen werken, is sinds 1986 ontwikkeld door Albert Kamphuis. Het is een praktisch werkmodel gericht op hoe mensen optimaal samenwerken in organisaties maar ook hoe we duurzaam en innovatief kunnen werken aan onze maatschappij.

De InnovatieCirkel laat zien en ervaren wat het betekent om als mensen competent en gedreven, bewust te innoveren en te veranderen, met onder andere als resultaat beschikbaar talent tot ontplooiing te brengen in de 21e Eeuw.

In zijn werk van de afgelopen 36 jaar met leiders, teams en organisaties heeft hij zijn ervaringen praktisch uitgewerkt in de zich steeds vernieuwende Egowijs Leiderschap opleidingen. Daarin is de InnovatieCirkel aanpak leidend.

IC basis 2020 b.png

De InnovatieCirkel is uniek in de manier waarop het aangeeft hoe we met elkaar samenwerken. Het is de integratie van persoonlijkheidstypes met het proces van innoveren en veranderen.

In de volgende animatie is te zien hoe de door Albert Kamphuis ontwikkelde InnovatieCirkel© zijn werk kan doen in jouw organisatie.

Integraal activeren Innovatiekracht

Het InnovatieCirkel proces bestaat uit 5 elkaar opvolgende fases:

  1. Bewustwording,
  2. Positie bepalen,
  3. Koers uitzetten,
  4. In beweging brengen,
  5. Op koers houden.

Elke fase uit de InnovatieCirkel is gekoppeld aan de betreffende persoonlijkheidstypen

Hoe technisch of inhoudelijk een innovatie ook is, deze oeroude fasen van innoveren zijn één op één gekoppeld aan de verschillende karakters in de organisatie. De negen persoonlijkheden zoals uitgewerkt in de Enneagram persoonlijkheidsleer.

Het zijn mensen die een organisatie, een samenleving laten werken.

Idealiter heeft een organisatie alle persoonlijkheidstypes in huis. Dit is echter vaak niet het geval.

Blijft een organisatie achter op een fase dan blijkt vaak dat het corresponderend persoonlijkheidstype niet aanwezig is. Het kan ook dat iemand met dit persoonlijkheidstype wel aanwezig is maar dat hij of zij gefrustreerd rondloopt.

In grotere organisaties ontstaat cultuur gedragingen die meestal geen geduld of begrip hebben voor andere talenten bij Innovatie en veranderingen. Het vliegwiel gaat pas draaien wanneer medewerkers Egowijs zijn en blijven en niet wegzakken in stress.

Activeren van innovatiekracht is niet meer dan de verschillende persoonlijkheden (9 enneagramtypes) in je organisatie optimaal te laten samenwerken langs het oeroude innovatieproces zoals uitgewerkt in de InnovatieCirkel.

Van stress belemmering naar Egowijs vitaal !

Al eeuwen lang weten we dat de mens wil leven en ‘zijn’ vanuit zijn geluksgevoel. Vanuit wie hij echt is. Je zou kunnen zeggen: vanuit zijn essentie. Dit komt terug in de persoonlijkheidsindeling en beschrijvingen van het Enneagram.

Wij zien het Enneagram als een persoonlijkheid ontwikkelingsmodel.
De gekoppelde psychologische gezondheidsleer zorgt voor persoonlijke groei en brengt mensen door "zelf-her-innering" in beweging naar hun hogere psychologische capaciteit. Het activeert als vanzelf je talenten.

De InnovatieCirkel vraagt om persoonlijke ontwikkeling en dat bieden we in de Egowijs Leiderschap Academie. Dat is de weg van binnen naar buiten.

Niet alle veranderingstrajecten en innovatie management projecten starten met het individu en zijn potentieel. Dat zien we als de weg van buiten naar binnen. In onze InnovatieCirkel Consultancy werken we met een door ons opgeleid netwerk van professionals. 

In de Egowijs Leiderschap Academie zijn alle trainingen gericht op de interactie tussen mensen, om hun sluimerende potentieel, hun talenten wakker te maken. Het gaat erom deelnemers te coachen naar Persoonlijk Meesterschap en High Performance teams.

De InnovatieCirkel Licentie Training geeft leidinggevenden, facilitators, Enneagram coaches en trainers een verdieping op hun persoonlijk meesterschap. De training leidt op om de InnovatieCirkel Aanpak professioneel in te zetten. Zie het programma  op Egowijs Leiderschap Academie.

Leiding geven en de InnovatieCirkel Aanpak

De InnovatieCirkel is opgebouwd uit drie lagen en laat zien hoe organisaties als Levend Systeem werken als we vanuit Egowijze mensen kijken. We beginnen in de opleidingen met ons zelf, onze persoonlijke ontwikkeling naar Egowijs Leiderscha, als basis om gezonde vitale organisaties te creeren.

De drie lagen van de InnovatieCirkel beginnen bij jezelf, ze gaan van binnen naar buiten:

Laag 1: De Kern (Ik):  Persoonlijkheid en Talenten
Dit is de basis waarin jij zelf Egowijs Persoonlijk Meesterschap ervaart. Vanuit dit punt wil en kan je een bijdrage leveren die groter is dan je eigen belang. Je bent mentaal gezond.
Als leider heb je macht en invloed – geen twijfel over mogelijk. Het is belangrijk te blijven werken aan je persoonlijk meesterschap. Jouw macht en invloed kan je integer gebruiken om de waarde die je organisatie in onze maatschappij heeft te versterken.

Laag 2: De BinnenCirkel (Wij): Relaties met anderen
Succes is gebaseerd op wat mensen in een organisatie met elkaar bereiken. De samenwerking tussen de negen types is de bouwsteen voor het succes van laag 3. Het Team in flow brengen zodat ze co-creators worden van het succes van de organisatie, vergt dieper inzicht in de talenten, motivaties en valkuilen van d emens en zijn/haar persoonlijkheid.

Laag 3: De BuitenCirkel (Allen):  Omgaan met de omgeving
De resultaten van de organisatie zijn het gevolg van jouw werk, van het werk van de teams en het geheel van kennis en kunde wat je als leider activeert. Je staat vol vertrouwen in verbinding met de onvermijdelijkheid van de realiteit, zoals die zich aanbiedt in de samenleving. Onze tijd heeft meer dan ooit Egowijze Leiders nodig die duurzame beslissingen nemen.

IC split 7 02.png

Cor Verwoert, Hoofd Planvorming Van Wijnen, Enneagramtype 6 - De Betrokken Probleemoplosser

''Wat heb ik nodig? Wat moet ik weten om besluiten te nemen? Als je dát van jezelf weet kan je ook andere mensen, andere types (zoals je collega’s of je team) leren kennen en hen inzetten en motiveren op basis van hun kwaliteiten.
Gevolg daarvan is dat men met veel plezier aan het werk is. En als men de types van elkaar kent is er ook begrip, herkenning maar vooral daardoor de bereidheid elkaar te helpen. De ander loopt er niet de kantjes af, maar het is niet zijn/haar kwaliteit, dus we gaan diegene helpen!
Als leidinggevende helpt het mij om me juist te focussen op het deel van De Innovatiecirkel wat in een bepaald team minder aanwezig is''.

Een gezond functionerende samenwerking is de sleutel voor succes.

Het succes van een organisatie in de buitenwereld (laag 3 van de InnovatieCirkel) is afhankelijk van een gezond functionerende samenwerking tussen alle mensen binnen de organisatie (laag 1 en 2 van de InnovatieCirkel).

Dit komt ook naar voren uit onderzoek naar goed draaiende organisaties.

Bijvoorbeeld het onderzoek ''Beyond Performance'' uit 2011 en 2019 van McKinsey.

Een citaat uit het McKinsey onderzoek:

"Wanneer aan leidinggevenden wordt gevraagd om de belangrijkste factoren te noemen voor motivatie om in een organisatie te blijven of zich bij een organisatie aan te sluiten, waren de hoogst gerangschikte factoren 'Vrijheid & autonomie' en 'Spannende uitdagingen'.

Werknemers willen zich niet een radertje in het wiel voelen maar bij machte zijn om een zinvolle bijdrage te leveren".

Lynda Gratton deed onderzoek bij bedrijven als Citibank, Hewlett-Packard en Kraft Foods. Daaruit bleek dat een hoog percentage van werknemers zich absoluut niet betrokken voelt bij het bedrijf. Op haar vraag “Heeft u het gevoel dat uw bedrijf van uw potentieel gebruik maakt?” reageerde slechts 20 procent positief.

De waarden van een bedrijf wordt geïllustreerd door de deugdzaamheid van de leider. “Bedrijven leiden is tegenwoordig erg moeilijk, omdat het hele complexe instituties zijn, met veel verschillende stakeholders die tegengestelde belangen hebben. De beste leiders die ik heb gezien zijn erg bedachtzaam, ze reflecteren op hun leiderschap. En zij hebben vaak een erg sterk team om zich heen verzameld. Het team is belangrijker dan het individu. Een heroïsche leider past niet meer..”

 "We cannot dismantle one system without having another in its place", Mahatma Gandhi

BookcoverIC.jpg

Albert begon met zijn eerste boek in 2002 en in 2007 werd het aan de uitgever aangeboden en in 2008 werd zijn boek "De InnovatieCirkel" gepubliceerd.
In september 2011 is de gereviseerde 2e druk van de InnovatieCirkel in het Engels verschenen.

''Egowise Leadership & the Nine Creating Forces of the InnovationCircle''

Bekijk hier de inhoudsopgave en/of Bestel het (e)boek

Don Riso of the Enneagram Institute, co-author of the Wisdom of the Enneagram, praised the great value and contribution of the book, one of his quotes:"Congratulations on your book Albert, It is really daily groundwork for a lot of thought and I think it is a really good book. It is one of these books where people will be looking back at and say: Wow, it was right under our noses"

InnovatieCirkel Consultancy

IC Consultancy heeft voor vele opdrachtgevers gewerkt aan projecten zoals Directie beleid versterken, veranderingstrajecten opzetten, Innovatie teams ondersteunen, draagvlak realiseren en organisatiecultuur opbouwen. Het gaat steeds om precies maatwerk.

Onze werkwijze is zoals gebruikelijk een informerend gesprek op basis waarvan een op maat gemaakt voorstel wordt voorgelegd.

We hebben gewerkt voor de Overheid, grote bedrijven en leidinggevenden in Midden en Kleinbedrijven. De afgelopen jaren is de InnovatieCirkel aanpak ook toegepast bij de digitale transitie van een grote Afrikaanse bank.

Voor referenties, praktijk voorbeelden en meer toelichtng neem contact op met Albert Kamphuis 06-53163760

De InnovatieCirkel is uniek in de manier waarop het aangeeft hoe we met elkaar samenwerken. Het is de integratie van persoonlijkheidstypes met het proces van innoveren en veranderen.

In de volgende animatie is te zien hoe de door Albert Kamphuis ontwikkelde InnovatieCirkel© zijn werk kan doen in jouw organisatie.