Boeken inspiratie

Wij gebruiken gepubliceerd gedachtegoed van een aantal specifieke auteurs. Gebaseerd op onderzoek of voortbordurend op vroegere denkers. Integraal uitgewerkt in het boek van A. Kamphuis:

EGOWISE LEADERSHIP & The Nine Creating Forces of the InnovationCircle

Author: Drs Albert Kamphuis

Since september 2012  the 2nd revised version of the InnovationCircle by Albert Kamphuis is published in English.

Don Riso, Founder of The Enneagram Institute and author of many important Enneagram books recommended the book. During a skype conversation Albert had with the trainers group of The Nine Domains Approach of the Enneagram Institute, Don Riso praised the great value and contribution of the book, one of his quotes:"Congratulations on your book Albert, It is really daily groundwork for a lot of thought and I think it is a really good book. It is one of these books where people will be looking back at and say: Wow, it was right under our noses"

Het e-boek is via het web te bestellen op http://shop.egowiseleadershipcircle.com/  Het fysieke boek is uitverkocht

Voor info zie de InnovatieCirkel facilitator training

DE INNOVATIECIRKEL. Vliegwiel voor excellence in Business

Auteur: Drs Albert Kamphuis
De InnovatieCirkel is een integraal model dat je als leidinggevende helpt om de weg van goed naar geweldig met je team en je organisatie af te leggen.

Het ondersteunt je bij vernieuwings- en veranderingsprocessen en hoe je de individuele talenten verbindt aan een excellente strategie zoals die van de Good to Great bedrijven van Jim Collins.

De in de InnovatieCirkel geintegreerde onderzoeksresultaten over Leiderschap en succesvolle organisaties, vormen de basis voor wat Albert benoemd heeft als Egowijs Leiderschap.

Momenteel is mijn eerste nederlandse uitgave uitverkocht en de volgende (Nederlands talige) editie wordt in 2022 verwacht.

HET ENNEAGRAM

Belangrijkste auteurs: Don Riso & Russ Hudson - Zie hun boek "De Wijsheid van het Enneagram"

Het Enneagram is een dynamisch communicatie- en samenwerkingsmodel dat is opgebouwd uit negen persoonlijkheidsstijlen. Het Enneagram biedt een herkenbare weg tot zelfkennis en is het psychologische model dat mensen helpt naar grootsheid te groeien en in flow te komen. Inzicht in de motieven en drijfveren van de types laat zien welke huidige en potentiële kwaliteiten gerichter kunnen worden ingezet voor de organisatie en welk gedrag tot betere resultaten leidt.
Het vormt de kern van de InnovatieCirkel en geeft inzicht in de talenten, de waarden, kwaliteiten (en valkuilen) die een team en zijn manager hebben om succesvol te kunnen zijn als een high performance team, in een succesvolle innovatieve organisatie. Ieder Enneagram type heeft zijn bijdrage in de InnovatieCirkel.

Zie hier de reacties van deelnemers wat Het Enneagram en De InnovatieCirkel hun gebracht heeft. 

GOOD TO GREAT

Auteur: Jim Collins e.a.

Dit boek wordt in bijna alle managementliteratuur aangehaald als de meest grondige, inzichtelijke en vernieuwende studie van de afgelopen decennia. In het onderzoek van Jim Collins en zijn onderzoeksgroep, zoals beschreven in ‘Good to Great’, komt naar voren dat 11 bedrijven bijzonder in waarde zijn toegenomen over een periode van 25 jaar.

Een in 1965 geïnvesteerde dollar in deze beursfondsen is 471 maal zoveel waard op 1 januari 2000, terwijl de algemene beurs 56 maal zoveel waard is geworden en direct vergelijkbare bedrijven 93 maal zoveel waard. De koersen liepen in 2006 nog steeds omhoog.

Deze 11 bedrijven worden de Good to Great bedrijven genoemd. De kredietcrisis heeft de twee hypotheekbanken echter wel zwaar in de moeilijkheden gebracht in 2009. Dit werd mede veroorzaakt doordat nieuw management de oude koers heeft verlaten.

Het onderzoek van Jim Collins wijst uit dat excellente organisaties gecreëerd worden door mensen die zich nauwelijks door hun ego laten leiden en eigenlijk egowijs zijn. Hierdoor ontketenen ze hun talenten, kunnen ze omgaan met onaangename feiten en balanceren ze in vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het gevolg hiervan is een enorme zelfdiscipline waarmee resultaten worden gecreëerd, die vele malen het gemiddelde van de markt zijn.

Albert Kamphuis heeft een samenvatting gemaakt van de hoofdlijnen van het boek met daarin verwerkt hoe de bevindingen van Collins onderzoek in de InnovatieCirkel en de het Egowijs Leiderschap trainingen zijn verwerkt, bekijk de boekbespreking of download de PDF