Train-de-trainer met InnovatieCirkel licentie

De InnovatieCirkel Licentie Training

Als leidinggevende, coach en trainer werken aan persoonlijke verdieping en verdere professionalisering.

Tijdens deze meerdaagse training verdiepen we op je persoonlijk meesterschap en word je opgeleid om de InnovatieCirkel Werkplaats aanpak beter in te zetten. Het leren herkennen en gebruiken van de dynamiek van de InnovatieCirkel in situaties waar je procesmatige invloed wilt maximaliseren.

Het gaat om professionalisering met behulp van de InnovatieCirkel aanpak. Tegelijk een verdere verdieping op hoe je met de ander communiceert en hem of haar motiveert.

Hoe loopt jouw eigen talent en voorkeuren je wel of niet voor de voeten. In hoeverre kun je de talenten van de ander herkennen en activeren zodat het vliegwiel weer gaat draaien.

Wat is de kern van deze training?

  • Leren hoe je een groep/team coachend leiding kan geven in uiteenlopende en complexere situaties gebaseerd op veel casuïstiek en het doen van oefeningen.
  • Leren hoe je de organisatie context herkent en beïnvloedt en hoe je daarbij de dynamiek van de InnovatieCirkel constructief inzet.
  • Werken met onderdelen en tools uit het InnovatieCirkel Werkboek in wording

De training van 12 dagdelen loopt van een zondag namiddag tot en met donderdagmiddag.

Wat is de kern van deze training?

  • Een verdere verdieping op hoe je met de ander communiceert en hem of haar motiveert. Hoe loopt jouw eigen talent en voorkeuren je wel of niet voor de voeten. In hoeverre kun je de talenten van de ander herkennen en activeren zodat het vliegwiel weer gaat draaien.
  • Leren hoe je een groep/team coachend leiding kan geven in uiteenlopende en complexere situaties gebaseerd op veel casuïstiek en het doen van oefeningen.
  • Leren hoe je de organisatie context herkent en beïnvloedt en hoe je daarbij de dynamiek van de InnovatieCirkel constructief inzet.
  • Werken met onderdelen en tools uit het InnovatieCirkel Werkboek in wording

Na losser komen in je eigen type voorkeuren komt de wens anderen mee te nemen. Hoe?

  1. Uit je ego defensieve automatismes blijven
  2. Verplaatsen in de essentie, het talent van je gesprekspartner(s)
  3. De InnovatieCirkel Werkplaats Aanpak leren toepassen door te oefenen met de methodes en tools

Hierdoor verschuift de context van de dialoog. Mensen in hun talent aanspreken brengt ze  op hoger gezondheidsniveau wat meer flow in de InnovatieCirkel als levend systeem op gang brengt. Gesprekspartners kunnen dat herkennen en het samenwerken krijgt een andere invulling.

Er wordt ervan uitgegaan dat je inzicht hebt in het Enneagram en het startpunt is steeds jouw leidinggevende, coachende stijl vanuit jouw Enneagram type.

Je bent na de training gelicenseerd om met het materiaal van de InnovatieCirkel te werken onder voorwaarde van een gebruiksovereenkomst.

De training wordt gestart bij minimaal 6 aanmeldingen.

De deelname vergt € 2.450,00 exclusief accomodatiekosten van € 475,00 met hotelovernachting en € 225,00 zonder overnachting. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepubliceerd. Probeer het op een later moment nog een keer.