Lees verder Brigitte

Terug naar Referenties

Lees verder over Brigitte

Als er dan een vraag kwam, kon ik anderen het gevoel geven dat ze het niet goed deden – terwijl ik juist de intentie had om te verbeteren vanuit het idealisme en perfectionisme van Enneagramtype 1. Hierdoor hadden mensen de neiging om mij in een hoekje te drukken. Terwijl er wel van alles aan de hand was.

Mijn transformatie kwam toen ik mijn eigen patroon doorhad. Ik kon daardoor mensen in beweging houden, relaxter zijn in mijn werk en meer ruimte krijgen over andere dingen na te denken.

Nu ik beter weet de juiste snaar te raken, zie je mensen groeien in hun kracht en gaat het eigenlijk vanzelf. Daarmee nemen ze ook meer verantwoordelijkheden en nieuwe uitdagingen. Ik zit daar gewoon lekker van te genieten. En zeg tegen hen:  “Wel uitkijken, want straks heb ik niks meer te doen.”

Een andere transformatie was door te leren zien hoe de ideeën en denkpatronen van de andere directieleden aanvullend kunnen zijn op die van mij. In het verleden werden plannen nog wel eens doodgeslagen omdat we die verschillende denkpatronen onvoldoende zagen.

Zo wilden we een meerjarenbegroting maken. En in het begin was mijn houding van: “Wat willen we nu concreet maken en hoe krijgen we het haalbaar?“ Met één van de directieleden botste ik dan. Omdat hij als Enneagramtype 7, De Enthousiaste Aanjager, vooral mogelijkheden zag en nieuwe plannen maakte.

Toen ik aan het uitgangspunt van een meerjarenbegroting een draai gaf en de insteek koos van een scenarioplanning, kon ieder directielid wél zijn kracht en inbreng geven. Een leuke discussie volgde van wat we nodig hebben als we naar die scenario’s toe gingen werken. En opeens kwam er draagvlak. De begroting zijn we daardoor op een hele andere manier gaan opzetten.

Ook toen we een nieuwe groepstrategie kregen en we de impact voor onze werkmaatschappij moesten bepalen, hebben we een paar verschillende Enneagramtypes vanuit het directieteam bij elkaar gezet. Vanuit verschillende invalshoeken kijken we nu naar de potentie, te maken keuzes en richting om die stip op de horizon te zetten.

Inmiddels zijn we bezig met het opstellen van een plan, waarin verschillende richtingen en segmenten zijn gedefinieerd. We gaan van midtech naar hightech en van binnenland naar meer export. Ook qua visie verschuift daarin het een en ander. Wat is onze rol en waar spelen we op in? Waar zetten we onze middelen op in?