Type 1

Herkenbare kenmerken

De Hervormer heeft een scherp oog voor wat er beter kan. Ze hebben sterke persoonlijke overtuigingen en een sterk gevoel voor wat goed en niet goed is met sterke eigen normen en waarden. Ze zijn kritisch, ook naar zichzelf. Ze willen eerlijk, objectief en ethisch zijn, ze hebben een gevoel van persoonlijke integriteit en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

2002-2022© Copyright Egowijs Stichting, Albert Kamphuis

Deze tekst moet eronder komen te staan.